Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   

Kursų mokomoji medžiaga
Nr.
26
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - VYRAI IR MOTERYS VEDŲ KULTŪROJE
 
Ar visi Vedų teiginiai absoliutūs?
Kaip buvo minėta anksčiau, kiekvienas realiai egzistuojantis objektas (vastu) turi savo neatsiejamą funkciją (dharmą). Kai objektas yra natūralioje sau aplinkoje, jis apreiškia natūralias savo savybes ir atlieka savo funkcijas, kurios atitinka jo tikrąją prigimtį. Tai vadinama nitya dharma. Kai objektas pakliūna į nenatūralias sąlygas, jo funkcijos taip pat pasikeičia. Tai vadinama naimittika dharma. Gyvosios būtybės natūrali funkcija yra tarnauti Dievui, o kai gyvoji būtybė pakliūna į materialų pasaulį, jos funkcija pasikeičia ir ji atlieka daugybę kitų funkcijų. Tuomet jos funkcijas apibrėžia įvairūs įvardijimai, tokie kaip vyras, moteris, induistas, krikščionis, lietuvis, rusas ir t.t. Kadangi sąlygotos sielos negali gyventi be tokių įvardijimų, Vedos aprašo įvairias dharmas, priklausomai nuo sielos kūniško įvardijimo. Kadangi kūnai pastoviai keičiasi, šios dharmos negali būti laikomos amžinomis ir nekintančiomis.
 
 
27
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - IŠSIVADAVIMAS
 
Žodis išsivadavimas sanskrito kalba skamba mokṣa, mukti, apavarga ir t.t.
„Pa“ varga – reiškia penkios sanskrito abėcėlės raidės: pa, pha, ba, bha ir ma. Kiekviena iš šių raidžių simbolizuoja materialaus pasaulio vargus:
pa - reiškia pariśrama - labai sunkus darbas. Arba reiškia parābhava - pralaimėjimas;
pha - phena - putos, einančios iš burnos nuo sunkaus darbo;
ba - byarthatā - nusivylimas darbo pabaigoje; arba reiškia bandha - pančiai;
bha - bhaya - baimė dėl ateities;
 
 
28
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Įvadas - Bhakti apibrėžimas
 
Žodis bhakti gaunamas iš veiksmažodžio šaknies “bhaj” – garbinti, tarnauti.
Uttamā-bhakti - tyra atsidavimo tarnystė – tai veikla, atliekama išimtinai Śrī Kṛṣṇos naudai.
Ji neužgožta jñānos (pažinimo, kuris nukreiptas į impersonalų išsivadavimą) ir karmos (veiklos siekiant atlyginimo), jogos ar askezių;
Ji visiškai laisva nuo visų troškimų, nesusijusių su noru suteikti džiaugsmą Śrī Kṛṣṇai.“
Uttama-bhakti turi dviejų rūšių požymius:
1. svarūpa-lakṣaṇa - vidinės charakteristikos;
2. taṭastha-lakṣaṇa - išorinės charakteristikos.
 
 
29
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Įvadas - Atsidavimo tarnystės pakopos
 
Bhakti skiriama į tris kategorijas
1. sādhana bhakti – praktinė atsidavimo tarnystė, kuri savo ruožtu skiriama į
a. vaidhi sādhana bhakti – taisyklėmis reguliuojama atsidavimo tarnystės praktika. Tokios praktikos pagrindinė charakteristika yra baimė ir pagarba Vedų nurodymams.
b. rāgānuga sādhana bhakti – spontaniškai atliekama atsidavimo tarnystės praktika. Jos pagrindinė charakteristika yra didelis noras ir ilgesys (laulyam) bendrauti su Kṛṣṇa taip, kaip bendrauja Jo tobuli (rāgātmika) bhaktai Goloka Vṛndāvane. Rāgānuga bhakti atliekama dviem būdais:
 
 
30
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Įvadas - KARMA, JÑĀNA
 
isi žmonės pagal gyvenimo tikslą skiriami į tris kategorijas:
1) Siekiantys juslinių malonumų (bhukti) atlieka karmą;
2) Siekiantys išsivaduoti (mukti) praktikuoja jñāną;
3) Siekiantys meilės (prema) praktikuoja bhakti;
Iš jų karmis atstovauja prisirišimą (rāga) prie materijos;
Jñānis atstovauja tuščią materijos atsižadėjimą (phalgu vairāgya);
Bhaktas atstovauja teisingą atsižadėjimą (yukta vairāgya), panaudodamas materiją Kṛṣṇai.
 
 
Rodyti po: 20 50 100 500 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>  viso: 68 vnt.