Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   

Kursų mokomoji medžiaga
Nr.
21
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - KONSTITUCINĖ SIELOS PADĖTIS
 
Viešpaties ekspansijos dalinamos į dvi kategorijas:
1. svāṁśa - Jo asmeniniai pavidalai ir
2. vibhinnāṁśa - Jo atskirtos ekspansijos.
Gyvosios būtybės (jīvos) dalinamos į dvi kategorijas:
1. nitya mukta - amžinai laisvos ir
2. nitya-baddha - amžinai sąlygotos.
 
 
22
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - Sąlygotos sielos
 
Savo pirmine prigimtimi jīva yra amžina Kṛṣṇos tarnaitė. Jos svarūpa-dharma yra tarnystė Śrī Kṛṣṇai.
Bhagavāno gluminančioji energija (māyā) baudžia tas jīvas, kurios neseka šia svarūpa-dharma. Ji suriša jas trijų materialios gamtos guṇų virvėmis: sattva, rajaḥ ir tamaḥ - padengia jų svarūpą grubiuoju ir subtiliuoju kūnais, nubloškia jas į pasigailėtiną karmos vergiją, versdama jas vėl ir vėl patirti laimę ir kančią rojuje bei pragare.
Viešpats Balarāmos ir Saṅkarṣaṇos pavidalais apreiškia nesuskaičiuojamą gausybę amžinai tobulų (nitya siddha) jīvų. Pasinėrusios į tarnystę Viešpačiui, jos visad išlieka savo konstitucinėje padėtyje. Jos net nežino, ar yra tokia gluminančioji energija, vadinama māyā, ar ne.
 
 
23
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - SĄLYGOTA SIELA - LAISVA VALIA, LEMTIS IR KARMOS DĖSNIS
 
Kodėl blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms? Į šį klausimą atsako Vedų filosofija ir pirmiausiai „Bhagavad-gīta“. Aukščiausias Dievo Asmuo neatsako nei už nuodėmingus, nei už dorovingus jų poelgius. Kūne įkalintą gyvąją būtybę klaidina neišmanymas, kuris užgožia tikrąjį žinojimą. Šis neišmanymas verčia gyvą esybę elgtis prieš savo interesus, sukuriant rezultatus, kurių ji netrokšta.
Problema atsiranda todėl, kad gyva esybė trokšta malonumo iš materialios veiklos (karmos), tačiau tokia veikla negali patenkinti dvasinės sielos. Kṛṣṇa, glūdintis su gyvąja esybe tame pačiame kūne, neatlieka materialios veiklos, taip pat neskatina žmonių šią veiklą atlikti ir nesukuria veiklos rezultatų tiems, kurie ją atlieka. Jei Kṛṣṇa neieško malonumo materialioje veikloje, kodėl gyvos būtybės tikisi jį ten rasti?
 
 
24
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - SĄLYGOTA SIELA - REINKARNACIJA
 
Reinkarnacija išvertus iš lotynų kalbos reiškia pakartotinis sielos įsikūnijimas arba persikūnijimas po mirties skirtinguose kūnuose. Vedų literatūroje naudojamas terminas saṁsāra.
Kṛṣṇos bhaktas, pasinaudodamas reinkarnacijos idėja, gali sėkmingai pamokslauti Kṛṣṇos sąmonę materialistiškiems žmonėms, bet neturėtų pats žavėtis šia idėja ir puoselėti planus apie geresnį kitą gyvenimą.
Kṛṣṇos sąmonės tikslas yra nutraukti saṁsāros ratą – reinkarnaciją – ir grįžti atgal pas Kṛṣṇą.
Vedų požiūriu reinkarnacija yra problema, o ne problemos sprendimas, nes reinkarnacija nepašalina visų nuodėmių šaknies – priešiškumo Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Toks yra ir vaiṣṇavo požiūris.
 
 
25
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: sambandha
 
Tema: Jiva - VARNAŠRAMA - VEDINĖ VISUOMENĖS ORGANIZACIJA
 
Žodį dharma Moniero Viliamso žodynas apibrėžia taip:
Tai, kas yra įtvirtinta arba stovi tvirtai, statutas, paliepimas, įstatymas;
panaudojimas, praktikavimas, sekimas papročiais arba elgesio taisyklės, pareiga;
teisė, teisingumas (dažnai kaip bausmės sinonimas);
dorybė; moralė, religija, religiniai nuopelnai, geri darbai, tai kas atitinka taisykles ir teisę, tai, kas atitinka prigimtį;
teisingumo personifikacija (Indra arba Jamaradža), Višnu, Pradžapati, bulius, balandis
prigimtis, charakteris, savita sąlyga arba esminė savybė, nuosavybė, ženklas, specifiškumas (svabhava),auka
bendravimas su dorybingais religinė abstrakcija, atsidavimas.
 
 
Rodyti po: 20 50 100 500 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>  viso: 68 vnt.