Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   

Kursų mokomoji medžiaga
Nr.
61
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - ŠRI RAGHUNATHA DASA GOSVAMI
 
Gimė 1498 m. Mirė 1586. (1495-1571?)
Raghunatha Dasa Gosvamis gyveno prie Radhakundos kranto. Tuo metu Radhakunda buvo nedidelis vandens tvenkinys, ir todėl kartais Raghunatha dasa svajodavo kaip padidinti šią kundą. Tada jis bardavo save už tai, kad nori kažko, kam reikia didelio pinigų kiekio.
Tuo pat metu vienas labai turtingas Setas atliko didelę askezę keliaudamas į Himalajus, Badarikašramą. Atvykęs ten jis labai pagarbiai lenkėsi Šri Badrinarajanai ir Jam paaukojo daug turto. Naktį, kai jis ten miegojo, Setas susapnavo, kad Šri Badarinarayana nurodė jam keliauti į Vradžą ir atiduoti visą savo turtą Šri Raghunatha Dasa Gosvamiui, kuris gyvena prie Aritgramo. “Jei jis atsisakys paimti tai, paminėk jam mano vardą ir primink apie Radhakundos ir Šyamakundos atnaujinimą.”
 
 
62
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - DŽAHNAVA MATTA GOSVAMINI
 
Džahnavos tėvas buvo Suryadas Panditas, o motina Bhadravati devi. Suryadas turėjo penkis brolius: Damodarą, Džagannathą, Gauri dasą, Krišna dasą ir Nrisimha Čaitanją. Jo tėvo vardas buvo Šri Kamsari Mišra, o motinos - Šri Kamala Devi.
Džahnava gimė Amvikakalnoje (Gaudadeša) 1509 m. Suryadas buvo iš brahmanų šeimos, o Gaudadešo valdytojas musulmonas suteikė vardą jam Sarakhel, už tai, kad jis labai pavyzdingai vedė Gaura dešos karaliaus buhalterinę apskaitą.
Džahnava devi buvo jaunesnioji Surjadasos Sarekhelos duktė. Kita, vyresnioji duktė buvo vardu Vasudha. Gaura Ganodeša Dipikoje sakoma, kad abi seserys yra Revati ir Varuni ekspansijos, o pats Suryadasa yra Kakudmi - Raivatos karaliaus ekspansija. Suryadasa kartu su kitais penkiais savo broliais visi buvo ištikimi Viešpaties Nitjanandos atsidavę tarnai. Ir Viešpačiams jis buvo labai artimas. Vienas jų - Gauridasa buvo ypatingai brangus Viešpačiams.
 
 
63
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - ŠYAMANANDA, NAROTTAMA, ŠRINIVASA
 
Kartą, Kai Čaitanya Mahaprabhu gyveno Jagannatha Puryje, o Viešpats Nityananda iškeliavo pamokslauti į Navadvipą, Viešpats Čaitanya paklausė atsidavusių iš Bengalijos, apie tai, kaip vyksta pamokslavimas Navadvipoje, jam pasakė, kad jokio pamokslavimo Gaudoje nėra, o Advaita Ačarya atsisakęs atsidavimo doktrinos pamokslauja išsivadavimo idėjas. Čaitanya baisiausiai nuliūdo ir pradėjo galvoti, kaipgi jis įvykdys savo misiją, paskleisti šventą vardą visame pasaulyje. Tada jis pasikvietė motiną Žemę ir paprašė, kad ji visą tą meilę, kurią jaučia Aukščiausiajam atiduotų tai asmenybei, kurią jis nurodys. Viešpats Jagannatha sapne pasakė Mahaprabhu, kad vienas atsidavęs brahmanas prašė Viešpaties malonės.
 
 
64
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - BHAKTIVINODA THAKURA
 
Bhaktivinoda Thakura gimė 1838 m. rugsėjo 2 d. Biranagaroje, Nadijos apskrityje. Jis buvo septintas Radža Krišnananda Dattos, didelio Viešpaties Nitjānandos pasekėjo, sūnus. Jis augo šeimoje, kur vaišnavizmas nebuvo gerbiamas, ypač iš motinos pusės. Pagal savo dvasios tėvo vardą, jis buvo pavadintas Kedaranatha.
Jo vaikystė praėjo dėdės iš motinos pusės dvare, kur aplinka buvo labai turtinga. Jis baigė pradžios mokyklą, kuriai vadovavo jo močiutė, o vėliau lankė anglų mokyklą Krišnanagaroje, kuriai vadovavo Nadijos karalius, tačiau šią mokyklą turėjo mesti, kai jo brolis mirė nuo choleros.
Jo tėvas mirė, kai jam buvo tik 11 metų. Močiutės žemių nuosavybės teisė perėjo kitiems, ir šeimos turtas pasirodė iliuzinis. Šeima pateko į skurdą. Vis dėlto Kedaranatha data grūmėsi su sunkumais.
 
 
65
Kursas: Bhakti Yogos pagrindai
Modulis: abhideja
 
Tema: Istorija - ŠRILA BHAKTISIDDHANTA SARASVATI THAKURA
 
Gimė 1874 m. vasario 6 d.
Mirė 1936 m.
 
 
Rodyti po: 20 50 100 500 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>  viso: 68 vnt.